Kompiuterio savininkas pastebėjo, kad kompiuteris kaista, o jo aušintuvas ūžia daug stipriau negu įprastai. Kreipėsi pas mus dėl diagnostikos ir profilaktikos. Įjungus kompiuterį jis užšilo iki leistinos normos per 10-15 minučių, o palaukus ilgiau leistina norma buvo viršyta nežiūrint į tai kad aušintuvas sukosi maksimaliu greičiu.  Aušinimas visiškai nevyko. Išardžius kompiuterį aptikome šios situacijos „kaltininkus“. Visiškai užsikišusios aušinimo sistemos angos, per kurias oras negalėjo išeiti į išorę ir likdavo kompiuterio viduje sukeldamas nepageidaujamą temperatūrą visai pagrindinei plokštei. Laiku neišvalius ir neatstačius normalaus aušinimo, kompiuteriui gresia perkaitimas kurio pasekmės – daug sudėtingesnis ir brangesnis remontas, o kartais kompiuteris dėl aukštos temperatūros poveikio per ilgesnį laiką tampa neremontuojamas. Papildomai pakeista termo pasta (nuvalyta sena, sudžiūvus) ir suvaržyti atsilaisvinę varžtai kurie laiko ekraną. Atsilaisvinęs varžtas duoda laisvumą tarp korpuso ir lanksto, laiku nepriveržus jo, per ilgesnį laiką, jis išlūžta iš korpuso, labai dažnai neremontuojamai, tik keičiant korpusą nauju. Laiku atlikta diagnostika ir profilaktika užkirto kelią perkaitimui, korpuso lūžiui ir brangiam ir sudėtingam remontui.

Diagnostikos ir profilaktikos kaina nuo 6€ iki 25€, priklauso nuo kompiuterio modelio.